VIŠE LOKALITETA

9,000

Kvadratura: 5750m2

Mesto: Novi Karlovci

Tip: Obradivo zemljiste

Šifra: br.254/2125

Obradivo zemljište se nalazi na nekoliko lokacija(NIJE u gradjevinskom reonu) i može da se prodaje po parcelama. Parcela od jutra je po ceni od 9000 E. Parcela od 7507 m2 je po ceni 16000 E, parcela od 19106 je po ceni od 30000 E, parcela od 8632 m2 je po ceni od 40000 E,i parcela od 2877 m2 je po ceni od 8000 E. Cene su dogovorne. Prov.2%