LUX LOKACIJA – DOZVOLJENA GRADNJA-INDUSTIRSKA ZONA

210,000

Kvadratura: 13150m2

Mesto: Novi Karlovci

Tip: Plac

Šifra: 364/2235

Plac površine 13.150 m2, širine preko 50 m, na lokalnom asfaltnom putu, a u blizini auto putan Beograd-Subotica. Može da se gradi:
-objekti za poljoprivredna domaćinstva
-poljoprivredni radni kompleksi za potrebe primarne poljopr.proizvodnje-skladištenja i prerade poljoprivrednih proizvoda,
-objekti za eksploataciju mineralnih sirovina
-saobraćajni-vodoprivredni-komunalni-energetski-telekomunikacioni objekti i infra struktura u skladu sa planom,
-objekti za potrebe privrede-turizma-rekreacije, i drugo u skladu sa planom.
Agencijska provizija 2%

Категорије: ,